21-05-2014

Våre gode skipper Jarle Ulla har skiftet plank og

skrapet mose på kaia.Olav og Jens Kåre hjaip

han med dei siste plankene i dag.Bjørnar holder

fremdeles på med utskifting av landstrømmen.