04-06-2014

Ved dugnaden på onsdag startet vi arbeidet med utskiftning av 24V anlegget.

Det nye sikringspanelet skal stå i rorhuset. Vi håper det kommer i uke 25.

Kablene i rorhuset  er fjernet og elektronikken er nedmontert.

Teakpanel  må skiftes, taket sparkles og males, vinduskarmer må repareres etc.

Båten blir liggende til kai til dette arbeidet er ferdig.