18-07-2014

Har nå fått det nye sikringsskapet fra O.S. Solhaug AS

Sikringsskap AOS DC RFV

Sikringsmodul

 

Starter monteringen i uke 31.