06-08-2014

På dagens dugnad møtte 3 mann. Jarle startet med reparasjon var bordene på kaia. Arne Inge pusset/slipte mellom rekkestøttene og Bjørnar fortsatte med kablene.