27-08-2014

Sliterne har gjort en god jobb i dag (Olav, Jarle og Bjørnar)