30-08-2014

Jens Kåre og Bjørnar påførte de to siste strøk med

Clipper nr.2 på skutesidene. Jarle skiftet 3 store og

2 små tæreplugger (zinc anoder) på sjøvannsinntak

på hovedmotor.

Båten skal sjøsettes på mandag 1. september.