08-03-2015

Birger har annonsert att årsmøte i foreninger skal avholdes torsdag 26. mars. kl 19:00 på Johansbuda